Lotos Work  – evolúcia života  vznikol za účelom vzdelávania, osobného a spirituálneho rastu, sprostredkúvania ľudí a vybudovania spolupráce medzi rôznymi organizáciami v rôznych mestách a štátoch. Filozofia projektu je prepojiť na začiatok tri veľké mestá. Cieľom je uľahčiť spoluprácu medzi inými mestami, rozšírenie portfólií, urýchlenie osobnostného aj projektového rozvoja. Poskytnutie možnosti ľahšie cestovať, nadobúdať kontakty, rozbiehať projekty aj v iných mestách, štátoch. Spojiť ľudí, projekty, nápady.

PREČO LOTOSOVÝ KVET?

Lotos je obrazom prvopočiatku sveta, vzniku života. Je symbolom znovuzrodenia, krásy, života, šťastia, čistoty, duchovnosti, jednoty. Symbolom harmónie, mužského a ženského princípu. V bahne a predsa stále dokonale čistý lotosový kvet. Úžasná spolupráca s touto čistou energiou Lotosu.

PODPORUJEME...

Mladé talenty. Ľudí, ktorí sa radi posúvajú a zároveň aj svoje okolie. Nadšencov zo života. Pozitívnych vizionárov. Bláznov, ktorí veria, že zmenia svet. A ako zisťujeme, nie je ich málo….

DÁVAME...

Kus so seba, svojho času, svojej energie, aby sme Vám priniesli informácie z osobnostného a duchovného rozvoja. Hľadáme cestičky k rôznorodým možnostiam rastu a vzdelávania.

PRIJÍMAME...

Spätnú väzbu, usmievavé tváre, výzvy, nové nápady a spoluprácu. Prijímame naše sny za našu realitu. Prijímame celý život ako dar. Kto dáva, ten aj prijíma.

2020 / 2021 - ČAS NA ZNOVUZRODENIE...