PROJEKT LOTOS

Lotos Work vznikol za účelom vzdelávania, osobného a spirituálneho rastu, sprostredkúvania ľudí a vybudovania spolupráce medzi rôznymi organizáciami v rôznych mestách a štátoch. Filozofia projektu je prepojiť na začiatok tri veľké mestá.

Cieľom je uľahčiť spoluprácu medzi inými mestami, rozšírenie portfólií, urýchlenie osobnostného aj projektového rozvoja. Poskytnutie možnosti ľahšie cestovať, nadobúdať kontakty, rozbiehať projekty aj v iných mestách, štátoch. Spojiť ľudí, projekty, nápady.

Prečo LOTOSový kvet?

Lotos je obrazom prvopočiatku sveta, vzniku života. Je symbolom znovuzrodenia, krásy, života, šťastia, čistoty, duchovnosti, jednoty. Symbolom harmónie, mužského a ženského počiatku.

V bahne a predsa stále dokonale čistý lotosový kvet. 🙂

Úžasná spolupráca s touto čistou energiou Lotosu.